Jag är som alla andra med i diverse sociala nätverk. Du kan kontakta mig där.

Twitter
Stack Overflow