En svårighet som man som utvecklare många gånger ställs inför är om värdet vid vilket iterationen termineras skall inkluderas eller inte. Många gånger trillar man dit på ”off-by-one”-fel även som. read more…